دفتر مرکزی

نشانی : ایران - تهران - آدرس پخش و تولیدی : خیابان جمهوری، نبش ابوریحان، ساختمان 141، طبقه سوم، واحد 17

ادرس نمایشگاه و فروشگاه مرکزی شعبه دو تی بی ان : چهارراه گلوبندک - سبزه میدان - بازار کفاشها امین الملک - تیمچه بهرام پلاک 22

تلفن:

66493031

21  

0

66403785

21  

0

66965437

21  

0

55697649

21  

0

فکس:

66494525

021

سایت:

www.tbn-co.ir

پست الكترونيك:

Info@tbn-co.com

مدیر شرکت : آقای بابایی